Doğalgaz İkaz Bandı

Çevremizde birçok nedenden ötürü farklı yerlerde insanları tehlikelere karşı uyaran ikaz bantları görülebilir. Bu bantlardan en önemlilerinden biri de doğalgaz ikaz bandı çeşitleridir. Bu bantlar gaz kaçağı olan tehlikeli bölgeleri göstermek için kullanılan çok önemli amaçları olan işlevsel araçlardır.

Doğalgaz Standartlar Enstitüsü tarafından belirlenen kurallara göre uyarı bantları renge göre beş çeşittir. Bunlar kırmızı, sarı, yeşil, turuncu ve mavidir. Her rengin kendisiyle ilişkili belirli bir amacı vardır.

  • Kırmızı renk bir dur işareti, tehlike veya yangın anlamına gelir.
  • Sarı renk dikkati ifade eder.
  • Yeşil renk, güvenlik araçlarını stoklamak için bir alanla tanımlanır.
  • Turuncu renk ile uyarıyı yükseltmek ifade edilir.
  • Mavi renkli barikat etiketleri bilgi sembollerine atıfta bulunur.

Her renkli doğalgaz ikaz bandı kendine özgü işlevi veya kullanım durumlarını içerir. Bunlar kurallara uygunluğu korumak için gerçek amacı göz önünde bulundurarak doğru türü kullanmak gerekir. Kullanıma göre ayrıca beş tür uyarı bandı vardır. Tehlikeli alanlar için dikkat veya tehlike bandı, iş sahaları için inşaat bandı, trafik kontrol cihazı bandı, itfaiye ile doğalgaz bandı, kolluk kuvvetleri veya polis bandı.

Doğalgaz Uyarı Bantlarının Faydaları

Tehlike uyarı bantlarının çeşitli amaçlarla kullanılan hayati bir güvenlik aracı olduğunun zaten bilinir. Bantlar çoğu zaman, birkaç kural ve düzenleme tarafından yönlendirilen, kullanılması gereken bir güvenlik yardımcısıdır.

 

Doğalgaz Uyarı Bantlarının Özellikleri ve Akış Kontrolü

  • Uzun mesafelere gerdiğinizde bile sarkmaya veya solmaya karşı dayanıklıdır.
  • Neme ve solmaya karşı dayanıklıdır.
  • Soğuk havalarda esnek kalır.

Devlet kurumları, hastaneler, bankalar vb. gibi birçok yerde uyarı bantlarının kullanıldığını görebilirsiniz. Uyarı bantlarını bilet gişeleri, havaalanları vb. sıradaki insanları yönlendirmek için kullanılabilir. Doğalgaz ikaz bandı, kalabalığı bir yöne yönlendirmenin yanı sıra insanları belirli bir alandan sınırlamak veya trafik akışını sınırlamak için de kullanılabilir. Genellikle halkın girmesine izin verilmeyen belirli alanları belirlemek ve kontrol etmek için de kullanılır.

Doğalgaz Güvenliği için Sorumlulukları Nelerdir?

Bir birey olarak tüm gazlı cihazların, bağlantıların, bacaların güvenli ve verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak gerekir. Tüm gazlı cihazların ve bacaların yıllık gaz güvenliği kontrolünden ve her zaman bir kayıtlı mühendisinden geçmesi gerekir. Bu yapıldıktan sonra, gerçekleştirilen tüm kontrollerin ayrıntılarını içeren bir Gaz Güvenliği Kaydı veya Gaz Güvenliği sertifikası alınmalıdır.

Orijinal kontrolün son kullanma tarihini etkilemeden, son kontrolden 10-12 ay sonra herhangi bir zamanda gaz güvenliği kontrolünün yapılmasını ayarlayabilirsiniz. Son kontrolün üzerinden 10 aydan az veya 12 aydan fazla bir süre geçtiyse, yeni bir son tarih alırsınız. Yıllık gaz güvenliği kontrolünün ve Gaz Güvenliği Kaydınızın alınmasının ardından, bu kontrolün bir kaydını almanız iyi olur. Yasaya göre, Gaz Güvenliği Kaydınızın bir kopyası gaz güvenliği kontrolünden sonraki 28 gün içinde mevcut yetkililere verilmelidir. Montaj boruları da dahil olmak üzere tüm gaz sisteminde sızdırmazlık testi yapılmalıdır.

Boru tesisatını görsel olarak inceleyin (makul olarak uygulanabilir olduğu sürece) kullanılabilir. Bakım kayıtlarını tutmanız için resmi bir gereklilik yoktur, ancak boru tesisatını, cihazları ve bacaları düzenli olarak bakımını yaptığınızı ve gerekli onarımları tamamladığınızı gösterebilmeniz gerekir. Sabit bir yanma cihazının bulunduğu durumlarda bir karbon monoksit (CO) detektörü sağlamalıdır, ancak bu yalnızca yemek pişirmek için kullanılan cihazlar için geçerli değildir. Yeni veya yedek bir yanma cihazı takıldığında bir CO detektörü gerekir.

Son olarak, gaz işi veya gaz güvenliği kontrolü yapan kişinin her zaman kayıtlı ve nitelikli bir mühendis olduğundan emin olun. Yasal olarak durumun böyle olduğundan emin olmak gerekir. Gaz Güvenliği (Kurulum ve Kullanım) Yönetmelikleri, bu durumlarda gaz kaynağının ‘bağlantısını kesmeye’ zorlama yetkisi vermez ve yasal tavsiye almanız gerekebilir.

Doğalgaz Güvenliği

Fırınlar, ocaklar ve kazanlar gibi gazlı cihazlar doğru şekilde kurulmaz ve bakımı yapılmaz ise yangın, patlama, gaz sızıntısı ve karbon monoksit (CO) zehirlenmesi tehlikesi vardır. Bunun için doğalgaz ikaz bandı kullanımı önemlidir.

Gazlı cihazlar için kontrol evler ve dükkanlar, restoranlar, okullar ve hastaneler gibi işyerlerinde, bu işlemin yetkili ehliyetine sahip biri tarafından yapılması gerekir.

Yetkisiz bir kişinin herhangi bir ev tipi gazlı cihaz üzerinde çalışma yapması yasa dışıdır. Yetkili olanların tümü, yapmaya yetkili oldukları işin türünü ve niteliklerinin güncel olup olmadığını gösteren bir Kimlik kartı taşırlar.

Doğalgaz ile İlgili Bant Kullanılmayı Gerektiren Durumlar

Fabrikalarda, maden ocaklarında, taş ocaklarında, tarım tesislerinde, şantiye kulübelerinde ve kanalizasyon işlerinde, gaz armatürleri ile ilgili çalışmalar yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. Mühendis Gaz Güvenliği ise, gerekli işi yapacak niteliklere sahipse, o zaman yetkili bir kişi olacaktır.

Bu binaların ev, mesken veya yatakhane olarak kullanılan herhangi bir bölümündeki çalışma, Gaz Güvenlik Kaydı olan biri tarafından yapılmalıdır. Gazlı cihazları kurmak, bakımını yapmak veya onarmak için yetkili bir mühendis kullanmak gerekir. Gaz borularınızın, cihazlarınızın ve bacalarınızın düzenli olarak bakımının yapıldığından emin olmak gerekir. Gazlı cihazların bulunduğu tüm odaların yeterli havalandırmaya sahip olduğunu kontrol etmek gerekir.

Bir sızıntıdan şüpheleniyorsanız, beslemeyi kapatın ve doğal gaz için hemen yetkili kişileri arayın. Şüpheniz varsa, binayı boşaltın ve polise veya gaz yetkililerine haber verin. Güvenlik sağlamak için de doğalgaz ikaz bandı çekilmelidir. Yetkili bir kişi tarafından kontroller yapılana kadar gaz kaynağını kapatın ve tekrar açmayın.